Om Cookies

Forside / Om Cookies

Om Cookies

Følgende betingelser er gældende ved udlejning:

 • Levering er kun til stueplan, med mindre andet er aftalt skriftligt. Afstanden fra vores bil til opstillingsstedet må ikke overstige 15 meter, trapper tæller 1 meter pr. trin. Ved specielle forhold udarbejder vi gerne et tilbud.
 • Ved levering af jukebokse og softicemaskiner skal vi på forhånd oplyses om og godkende evt. trappetrin. På grund af maskinernes vægt skal der specialudstyr med.
 • Hvis ikke andet er aftalt betragtes det udlejede som udlejet i hele den periode, det beror hos kunden. Hvis udlejer ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt kan ekstra leje opkræves.
 • Det er ikke tilladt at opsætte klistermærke eller lignende på vort materiel.

Service:

 • Service, borde og stole returneres i rengjort stand hvis andet ikke er aftalt.
 • Ved brug af farvet bordpapir på vores borde, SKAL der altid plastik imellem.
 • Service, borde og stole må IKKE udsættes for fugt og regn og skal derfor altid opbevares indendørs.
 • Det lejede skal være pakket ned i dertil hørende kasser og stå samlet inden afhentningen.

Transport:

 • Såfremt kunden selv forestår transport SKAL dette ske i en ren lukket bil eller lukket kasse trailer – ikke presenning. For eventuelle skader eller mangler hæfter kunden.
 • Ved afhentning af de store Slush-ice maskiner og popcornmaskiner kræves der to mand, da de vejer meget.
 • Kom gerne 2 ”mand” til afhentning/aflevering, da man selv står for af- og pålæsning af det lejede.

Afbestilling:

 • Ved annullering af lejeaftale senere end 14 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget af ShowTech betales halv leje. Ved annullering senere end 7 dage før levering/afhentning betales fuld leje.
 • En lejeaftale kan reguleres ned med indtil 20 % indtil 14 dage før levering/afhentning.
 • En lejeaftale kan reguleres op indtil 3 dage før levering/afhentning.

Erstatningspligt:

 • Kunden har altid erstatningspligt overfor uforklarlig bortkomst, beskadigelse eller bemaling af det lejede.
 • Kan reparation udføres sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning.
 • Ved bortkomst eller skader, der ikke kan repareres erstattes til fuld- og nyværdi.
 • Dårligt rengjort service, borde og stole efterfaktureres til samme pris som lejeprisen.
 • Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Forsikringsbetingelser:

 • Showtech Event Group holder de lejede telte brand- og tyveriforsikret. Præmien herfor andrager 5 % af lejeprisen, medmindre lejer har sendt dokumentation for tilsvarende forsikring til Showtech Event Group senest 14 dage inden leverancen påbegyndes.
 • Lejer har en selvrisiko ved skader på telt på 10 % af nyværdi, dog minimum kr. 6.000,00.
 • Erstatning af ødelagt eller bortkommet service og andet udstyr bliver faktureret til nyværdi.
 • Ved udlejning, hvor der ikke er tegnet forsikring på teltet, står teltet på lejers risiko.

Reklamationer:

 • De bestilte varer skal kontrolleres ved modtagelse eller senest inden for 24 timer efter modtagelsen.
 • Hvis kunden ikke, inden brug eller senest 24 timer efter modtagelsen har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler betragtes materialet, som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.
 • Vores telefonsvarer henviser til mobilnumre efter lukketid.

Telte:

 • Prisen på telt inkluderer opsætning og nedtagning og er for leje i et brugsdøgn. Når teltet ikke bruges skal det være lukket.
 • Ved leje af partytelte skal grunden være afmærket og klargjort senest 5 dage før leveringen.
 • Ved leje om vinteren, hvor der eventuelt ligger sne, skal der være ryddet på grunden, hvor partyteltet skal stå.
 • Gulve i partytelte følger terrænet. Eventuel opretning skal være foretaget forinden.
 • Hvis der skal bruges betonklodser til at fastgøre teltet, bliver lejer faktureret for disse.

Leveringstidspunkt:

 • Onsdag for weekenden, hvori det lejede skal bruges, kan leveringsdag og ca. tid (formiddag eller eftermiddag) oplyses.
 • Normalt leverer vi service, borde og stole torsdag og fredag. Og henter igen mandag og til dels tirsdag.
 • Telte vil normalt blive sat op senest torsdag og taget ned igen mandag og/eller tirsdag.
 • Vi forbeholder os ret til at levere og afhente op til fem dag før og efter brugsdatoen – det samme gælder for opsætning og nedtagning af telte.
Tilbage til toppen